top of page

¥20,000,000~

SOLD

Nishino Hitsukawacho,

Yamashina-ku

NEW!!

​¥29,800,000

Subway Tozai Line, Higashino Station,19 minute walk

Keihan Bus, Yamashina Nishino Stop, 9 minute walk

4

3

1

2

Members ONLY

Member's ONLY

Nishino Hitsukawacho,

Yamashina-ku

​¥29,800,000

Subway Tozai Line, Higashino Station,19 minute walk

Keihan Bus, Yamashina Nishino Stop, 9 minute walk

4

3

1

2

​¥29,800,000

Nishino Hitsukawacho,

Yamashina-ku

Subway Tozai Line, Higashino Station,19 minute walk

Keihan Bus, Yamashina Nishino Stop, 9 minute walk

4

3

1

2

Nishino Hitsukawacho,

Yamashina-ku

​¥29,800,000

Subway Tozai Line, Higashino Station,19 minute walk

Keihan Bus, Yamashina Nishino Stop, 9 minute walk

4

3

1

2

bottom of page