Sanjo Fuyacho Urban Life

¥42,800,000

Subway Tozai Line, Kyoto Shiyakushomae Station, 3 minute walk

Subway Karasuma Line, Karasuma Oike Station, 8 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Lusia Kyoto Kawaramachi Rokujoin

¥48,800,000

Keihan Main Line, Kiyomizu Gojo Station, 5 minute walk

Subway Karasuma Line, Gojo Station, 8 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Palais Gion

¥49,800,000

Keihan Main Line, Gion Shijo Station, 2 minute walk

Hankyu Kyoto Main Line, Kawaramachi Station, 6 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

El Court Goshominami

¥56,800,000

Subway Tozai Line, Kyoto Shiyakushomae Station, 5 minute walk

Subway Karasuma Line, Karasuma Oike Station, 10 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Cosmos Shogoin

¥49,800,000

Keihan Oto Line, Jingu Marutamachi Station, 8 minute walk

Subway Tozai Line, Higashiyama Station, 14 minute walk

Bathroom

Bedroom    

4

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Urbain Espace Karasuma Oike

¥87,800,000

Subway Karasuma Line, Karasuma Oike Station, 4 minute walk

Subway Tozai Line, Karasuma Oike Station, 4 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Forme Rakuchuan

¥84,800,000

Subway Karasuma Line, Karasuma Oike Station, 5 minute walk

Subway Tozai Line, Karasuma Oike Station, 5 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Park Homes Karasumadori Nijo

¥84,800,000

Subway Karasuma Line, Karasuma Oike Station, 3 minute walk

Subway Tozai Line, Karasuma Oike Station, 3 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

None

De'lead Otsu Nionohama Lake Side Tower

¥32,800,000

JR Biwako Line, Zeze Station, 10 minute walk

Keihan Line, Zeze Station, 10 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Nijo Plaza

¥20,900,000

JR Sanin Main Line, Enmachi Station, 5 minute walk

Subway Tozai Line, Nishioji Oike Station, 7 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Never Land Muromachidori

¥91,800,000

Subway Karasuma Line, Shijo Station, 2 minute walk

Hankyu Kyoto Line, Karasuma Line, 2 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Lions Kyoto Shijo Karasuma Residence

¥24,800,000

Subway Karasuma Line, Shijo Station, 6 minute walk

Hankyu Kyoto Line, Karasuma Line, 6 minute walk

Bathroom

Bedroom    

1

1

Toilet

1

Car

None

The Kyoto Residence Goshominami

¥87,800,000

Keihan Oto Line, Jingu Marutamachi Station, 8 minute walk

Subway Karasuma Line, Marutamachi Station, 9 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

None

The Residence Kyoto Gion Yasakadori

¥88,800,000

Keihan Main Line, Gion Shijo Station, 6 minute walk

Hankyu Kyoto Line, Kawaramachi Station, 9 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Eagle Court Oike Takasegawa

¥85,800,000

Subway Tozai Line, Kyoto Shiyakushomae Station, 1 minute walk

Keihan Main Line, Sanjo Keihan Station, 4 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

None

The Park House Goshonishi

¥86,800,000

Subway Karasuma Line, Imadegawa Station, 8 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

None

Otsu Sky Height

¥16,800,000

JR Tokaido Main Line, Zeze Station, 9 minute walk

Keihan Ishiyama Sakamoto Line, Keihan Zeze Station, 9 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Luichatelet Rokkaku Takakura

¥48,300,000

Subway Karasuma Line, Karasuma Oike Station,5 minute walk

Hankyu Kyoto Line, Karasuma Line, 7 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

None

Lions Mansion Yamashina Otowa

¥13,800,000

Keihan Keishin Line, Shinomiya Station, 9 minute walk

JR Tokaido Main Line, Yamashina Station, 15 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

None

First Tower Otsu MARY

¥43,800,000

JR Kosei Line, Otsukyo Station, 1 minute walk

Keihan Ishiyama Sakamoto Line, Keihan Otsukyo Station, 5 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Water Residence Otsu Aquair

¥34,800,000

Keihan Ishiyama Sakamoto Line, Keihan Zeze Station, 10 minute walk

JR Tokaido Main Line, Zeze Station, 10 minute walk

Bathroom

Bedroom    

4

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Proud Otsu Nionohama

¥37,800,000

Keihan Ishiyama Sakamoto Line, Keihan Zeze Station, 7 minute walk

JR Tokaido Main Line, Zeze Station, 7 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Le JADE Hamaotsu

¥38,900,000

Keihan Keishin Line, Biwako Hamaotsu Station, 4 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Branz Nishiotsu Lake Terrace

¥52,800,000

JR Kosei Line, Otsukyo Station, 8 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Renai Karasuma Oike

¥189,000,000

Subway Karasuma Line, Karasuma Oike Station, 5 minute walk

Subway Tozai Line, Karasuma Oike Station, 5 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Legal Kyoto Goshohigashi

¥200,000,000

Keihan Oto Line, Demachiyanagi Station, 6 minute walk

Eizan Line, Demachiyanagi Station, 8 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

2

Car

No Vacancy

Confore Gokomachi Oike Fierte

¥268,000,000

Subway Tozai Line, Kyoto Shiyakushomae Station, 1 minute walk

Subway Karasuma Line, Karasumaoike Station, 8 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

2

Car

None

The Residence Goshonishi

¥49,800,000

Subway Karasuma Line, Imadegawa Station, 9 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Resocia Imadegawa Muromachi

¥36,800,000

Subway Karasuma Line, Imadegawa Station, 2 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

None

De'lead Vintage Nijojomae

¥84,800,000

Subway Tozai Line, Nijojomae Station, 5 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

New Price!

Lions Goshominami Royal Grade

¥83,800,000

Subway Karasuma Line, Marutamachi Station, 3 minute walk

Subway Tozai Line, Karasuma-oike Station, 8 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Sanctus Nishinotoin Lucent

¥62,800,000

Subway Karasuma Line, Gojo Station, 8 minute walk

Hankyu Kyoto Line, Karasuma Station, 15 minute walk

Bathroom

Bedroom    

4

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Eagle Court Sanjo Keihan

¥62,800,000

Keihan Main Line, Sanjo Station, 1 minute walk

Subway Tozai Line, Sanjo Keihan Station, 4 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Grand Demeure Sakaimachi Nijo

¥50,000,000

Subway Karasuma Line, Karasuma-oike Station, 8 minute walk

Subway Karasuma Line, Marutamachi Station, 8 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Royal Muromachi

¥34,700,000

Subway Karasuma Line, Karasuma-oike Station, 7 minute walk

Subway Tozai Line, Karasuma-oike Station, 7 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

THE RESIDENCE​ Kyoto Higashinotoin Shijo

​¥118,000,000

Hankyu Kyoto Line, Karasuma Station, 4 minute walk

Subway Karasuma Line, Shijo Station, 4 minute walk

Bathroom

Bedroom    

2

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Proud Kyoto Higashinotoin

¥148,800,000

Hankyu Kyoto Line, Karasuma Station, 6 minute walk

Subway Karasuma Line, Shijo Station, 7 minute walk

Bathroom

Bedroom    

1

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Rex Kiyomizu Gojo

¥120,000,000

Keihan Main Line, Kiyomizu Gojo Station, 3 minute walk

Subway Karasuma Line, Gojo Station, 13 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy

Gosho Higashi Urban Life

¥182,000,000

Keihan Oto Line, Demachiyanagi Station, 12 minute walk

Bathroom

Bedroom    

3

1

Toilet

1

Car

No Vacancy